Tabor Janes

Člani infrastrukturnega programa CUJ so sodelovali pri izvedbi poletnega jezikoslovnega tabora za srednješolce (tabor Janes) s temo Korpusi in korpusno jezikoslovje. Tabor je potekal od 24. do 28. avgusta 2015 na Filozofski fakulteti v Ljubljani, namenjen je bil dijakom 2. in 3. letnika gimnazije, vključeval pa je predavanja, vaje in delavnice na temo slovenščine na spletu in v novih medijih. Za tabor so se pripravila gradiva in izvedla predavanja. Tabor je bil izveden v okviru temeljnega projekta ARRS (J6-6842) “Viri, orodja in metode za raziskovanje nestandardne spletne slovenščine”.