Predavanje direktorja Inštituta za češki nacionalni korpus

V četrtek, 12. novembra 2015, je v Modri sobi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani potekalo predavanje Václava Cvrčka, direktorja Inštituta za češki nacionalni korpus Karlove univerze v Pragi, z naslovom Introducing Czech National Corpus. Predavanje sta organizirala Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (programska skupina P60215 “Slovenski jezik: bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave”) in Center za uporabno jezikoslovje zavoda Trojina.

——————————————–

Povzetek v angleščini

Introducing Czech National Corpus, Václav Cvrček

Czech National Corpus (CNC, see www.korpus.cz) is an academic project striving for continuous mapping of Czech language in all possible dimensions which was in 2011 acknowledged as a research infrastructure for empirical language-oriented research in social sciences and humanities. Since its foundation in 1994, the CNC has been systematically collecting, processing and providing access to large language corpora of Czech and other languages for contrastive research. In my talk I would like to introduce the CNC project – its current activities as well as its development outlook – with respect to following topics: data collection (current data coverage and plans for future), data processing (linguistic and structure annotation), tools and applications for corpus-based research developed within the CNC.

Delavnica WebAnno

V sodelovanju s slovensko raziskovalno infrastrukturo CLARIN.SI Slovensko društvo za jezikovne tehnologije v petek, 13. 11. 2015, prireja predavanje in delavnico iz označevanja korpusov z orodjemWebAnno (https://webanno.github.io/webanno/). WebAnno je eno najuniverzalnejših spletnih orodij za jezikoslovno in drugo označevanje korpusov, ki ga ni potrebno nameščati na svoj računalnik, omogoča projektno in oddaljeno delo, prav tako pa tudi ne zahteva programerskih znanj, zaradi česar je idealno za jezikoslovce, humaniste, družboslovce in študente.

Srečanje bo vodila Kaja Dobrovoljc (zavod Trojina), potekalo pa bo 13. 11. od 15. do 18. ure v predavalnici Mednarodne podiplomske šole IJS (Jamova 39). Udeležba na predavanju in delavnici je brezplačna, prijava poteka preko elektronske pošte (sdjt@ijs.si).

Program delavnice:

Petek, 13. 11. 2015
15:00 – 15:45 Predavanje
15:45 – 16:30 Demo
16:30 – 16:45 Kava
16:45 – 17:30 Vaje