Predstavitev monografije Slovar sodobne slovenščine na Lingvističnem krožku

V ponedeljek, 18. aprila 2016, bo na Lingvističnem krožku Filozofske fakulteta v Ljubljani predavanje na temo Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve (predstavitev monografije). Predavali bodo: red. prof. dr. Vojko Gorjanc, Filozofska fakulteta UL, dr. Polona Gantar, Filozofska fakulteta UL, dr. Iztok Kosem, Filozofska fakulteta UL in Center za uporabno jezikoslovje pri zavodu Trojina, dr. Simon Krek, Institut Jožef Stefan in Center za jezikovne vire in tehnologije UL.

Srečanje akcije ENeL v Barceloni

31. marca in 1. aprila 2016 je v Barceloni potekalo srečanje COST akcije ENeL (Electronic Network of e-Lexicography). Srečanja sta se udeležila tudi dr. Špela Arhar Holdt (članica tretje delovne skupine) in dr. Iztok Kosem (podpredsednik akcije) s Centra za uporabno jezikoslovje.

Dr. Špela Arhar Holdt je prvi dan srečanja, ki je bil posvečen tematiki “Spletni slovarji, spletni portali in njihovi uporabniki” predstavila prispevek z naslovom Identifying dictionary needs of language users by analysing user-generated content in digital media.

Več informacij o srečanju najdete na spletni strani akcije ENeL.