Mednarodna delavnica v okviru COST akcije ENeL

Od 17.-20. maja 2016 je v Ljubljani potekala mednarodna delavnica COST akcije ENeL (European Network of e-Lexicography; evropska mreža za elektronsko leksikografija), ki sta jo organizirala Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani in Center za uporabno jezikoslovje pri zavodu Trojina. Več informacij o delavnici najdete na spletni strani mreže ENeL.