Poletna šola JANES

Sodelavci Centra za uporabno jezikoslovje so sodelovali pri poletni šoli JANES 2016.

Poletna šola JANES 2016 je potekala od 4. do 8. julija, vzporedno smo pripravili program za srednješolce in program za študente, v obeh skupinah je bilo po 25 udeležencev z vse Slovenije, 2 udeleženki sta se nam pridružili iz tujine (Trst in Dunaj). Poletna šola je trajala pet dni in je za vsak nivo zajemala po 35 ur akademskega programa. Vsak dan je bil posvečen drugi osrednji temi, ki je bila najprej predstavljena na uvodnem predavanju, temu pa so mu sledile vaje in delavnice. Na njih so udeleženci v manjših skupinah pod nadzorom mentorjev samostojno raziskovali izbrano raziskovalno vprašanje. Program je soustvarilo 11 predavateljev, vrhunskih strokovnjakov s področja korpusnega jezikoslovja, jezikovnih tehnologij in slovenistike s Filozofske fakultete, Fakultete za družbene vede, Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Inštituta Jožef Stefan in Zavoda Trojina:

S poletno šolo, na kateri so srednješolci in študentje dobili priložnost raziskovati slovenščino z najsodobnejšimi viri, tehnologijami in metodami, razvitimi v okviru projekta Viri, orodja in metode za raziskovanje nestandardne spletne slovenščine, smo želeli udeležencem približati živo slovenščino in pokazati, da je zanimiv in pomemben predmet proučevanja. Poleg tega smo jih seznanili tudi z jezikovnimi tehnologijami, s katerimi slovenščina postaja vse bolje opremljena. Na praktično zasnovanih raziskovalnih delavnicah smo dijake in študente uvedli v svet korpusnega jezikoslovja in jezikovnih tehnologij ter jih opremili s kompetencami, ki jim omogočajo, da s pomočjo prosto dostopnih virov za slovenščino samostojno odgovarjajo na najrazličnejša jezikovna vprašanja. Z analizo izbranih jezikovnih prvin so osvetlili razlike med standardno in spletno slovenščino na ortografski, leksikalni, skladenjski in slogovni ravni ter razlike med jezikom družbenih medijev in govorjeno slovenščino. S pomočjo opravljenih analiz so udeleženci spoznali temeljne pojme s področja sociolingvistike in analize diskurza ter dvignili zavest o izbiri ustreznih jezikovnih različic v različnih govornih položajih.

Ob koncu raziskovalnega tabora so pripravili javno predstavitev rezultatov opravljenih raziskav. Vsi materiali in foto utrunki s poletne šole so objavljeni na spodnjih povezavah:

http://nl.ijs.si/janes/dogodki/tabor-2016/

http://nl.ijs.si/janes/dogodki/poletna-sola-2016/

Vabljeno predavanje dr. Iztoka Kosma na konferenci ASIALEX

Dr. Iztok Kosem je bil vabljeni govorec na mednarodni konferenci združenja ASIALEX, ki je potekala od 1.-3. junija v Manili na Filipinih. Dr. Kosem je predaval na temo “Innovative Approaches in Lexicography: Benefits for Under-Resourced Languages and Language Learning” (Inovativni leksikografski pristopi: koristi za jezike s slabšo jezikovno opremljenostjo in za poučevanje jezika”. Več informacij o konferenci: http://asialex2016.national-u.edu.ph/.