Poletna šola JANES

Sodelavci Centra za uporabno jezikoslovje so sodelovali pri poletni šoli JANES 2016.

Poletna šola JANES 2016 je potekala od 4. do 8. julija, vzporedno smo pripravili program za srednješolce in program za študente, v obeh skupinah je bilo po 25 udeležencev z vse Slovenije, 2 udeleženki sta se nam pridružili iz tujine (Trst in Dunaj). Poletna šola je trajala pet dni in je za vsak nivo zajemala po 35 ur akademskega programa. Vsak dan je bil posvečen drugi osrednji temi, ki je bila najprej predstavljena na uvodnem predavanju, temu pa so mu sledile vaje in delavnice. Na njih so udeleženci v manjših skupinah pod nadzorom mentorjev samostojno raziskovali izbrano raziskovalno vprašanje. Program je soustvarilo 11 predavateljev, vrhunskih strokovnjakov s področja korpusnega jezikoslovja, jezikovnih tehnologij in slovenistike s Filozofske fakultete, Fakultete za družbene vede, Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Inštituta Jožef Stefan in Zavoda Trojina:

S poletno šolo, na kateri so srednješolci in študentje dobili priložnost raziskovati slovenščino z najsodobnejšimi viri, tehnologijami in metodami, razvitimi v okviru projekta Viri, orodja in metode za raziskovanje nestandardne spletne slovenščine, smo želeli udeležencem približati živo slovenščino in pokazati, da je zanimiv in pomemben predmet proučevanja. Poleg tega smo jih seznanili tudi z jezikovnimi tehnologijami, s katerimi slovenščina postaja vse bolje opremljena. Na praktično zasnovanih raziskovalnih delavnicah smo dijake in študente uvedli v svet korpusnega jezikoslovja in jezikovnih tehnologij ter jih opremili s kompetencami, ki jim omogočajo, da s pomočjo prosto dostopnih virov za slovenščino samostojno odgovarjajo na najrazličnejša jezikovna vprašanja. Z analizo izbranih jezikovnih prvin so osvetlili razlike med standardno in spletno slovenščino na ortografski, leksikalni, skladenjski in slogovni ravni ter razlike med jezikom družbenih medijev in govorjeno slovenščino. S pomočjo opravljenih analiz so udeleženci spoznali temeljne pojme s področja sociolingvistike in analize diskurza ter dvignili zavest o izbiri ustreznih jezikovnih različic v različnih govornih položajih.

Ob koncu raziskovalnega tabora so pripravili javno predstavitev rezultatov opravljenih raziskav. Vsi materiali in foto utrunki s poletne šole so objavljeni na spodnjih povezavah:

http://nl.ijs.si/janes/dogodki/tabor-2016/

http://nl.ijs.si/janes/dogodki/poletna-sola-2016/

Vabljeno predavanje dr. Iztoka Kosma na konferenci ASIALEX

Dr. Iztok Kosem je bil vabljeni govorec na mednarodni konferenci združenja ASIALEX, ki je potekala od 1.-3. junija v Manili na Filipinih. Dr. Kosem je predaval na temo “Innovative Approaches in Lexicography: Benefits for Under-Resourced Languages and Language Learning” (Inovativni leksikografski pristopi: koristi za jezike s slabšo jezikovno opremljenostjo in za poučevanje jezika”. Več informacij o konferenci: http://asialex2016.national-u.edu.ph/.

Mednarodna delavnica v okviru COST akcije ENeL

Od 17.-20. maja 2016 je v Ljubljani potekala mednarodna delavnica COST akcije ENeL (European Network of e-Lexicography; evropska mreža za elektronsko leksikografija), ki sta jo organizirala Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani in Center za uporabno jezikoslovje pri zavodu Trojina. Več informacij o delavnici najdete na spletni strani mreže ENeL.

Predstavitev monografije Slovar sodobne slovenščine na Lingvističnem krožku

V ponedeljek, 18. aprila 2016, bo na Lingvističnem krožku Filozofske fakulteta v Ljubljani predavanje na temo Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve (predstavitev monografije). Predavali bodo: red. prof. dr. Vojko Gorjanc, Filozofska fakulteta UL, dr. Polona Gantar, Filozofska fakulteta UL, dr. Iztok Kosem, Filozofska fakulteta UL in Center za uporabno jezikoslovje pri zavodu Trojina, dr. Simon Krek, Institut Jožef Stefan in Center za jezikovne vire in tehnologije UL.

Srečanje akcije ENeL v Barceloni

31. marca in 1. aprila 2016 je v Barceloni potekalo srečanje COST akcije ENeL (Electronic Network of e-Lexicography). Srečanja sta se udeležila tudi dr. Špela Arhar Holdt (članica tretje delovne skupine) in dr. Iztok Kosem (podpredsednik akcije) s Centra za uporabno jezikoslovje.

Dr. Špela Arhar Holdt je prvi dan srečanja, ki je bil posvečen tematiki “Spletni slovarji, spletni portali in njihovi uporabniki” predstavila prispevek z naslovom Identifying dictionary needs of language users by analysing user-generated content in digital media.

Več informacij o srečanju najdete na spletni strani akcije ENeL.

Predavanje o Portalu jezikovnih virov

14. marca 2016 je v ŠC Novo mesto potekalo predavanje o Portalu jezikovnih virov, ki ga je organiziralo Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine. Predavanje je bilo v prvi vrsti namenjeno članom društva, vabljeni pa so bili tudi drugi, ki jih zanimajo jezikovni priročniki in viri za slovenščino na spletu. Dr. Špela Arhar Holdt je predstavila namen in obliko portala, drugi del predavanja pa je bil usmerjen v predstavitev izbranih jezikovnih virov in razmislek, kako je slednje mogoče uporabiti v šolski praksi.

Štiridnevna leksikografska delavnica v Ljubljani

Od 17.-20. maja bo v Ljubljani potekala delavnica (Training School) v okviru Evropske mreže za elektronsko leksikografijo (ENeL). Tema delavnice: Orodja in metode za izdelavo inovativnih e-slovarjev. Delavnico organizirata Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani in Center za uporabno jezikoslovje zavoda Trojina.

Več informacij (v angleščini) je na voljo na spletni strani mreže ENeL.

Spletna orodja za boljšo slovenščino

V okviru ciklusa predavanj Spletna orodja za boljšo slovenščino bo v sredo, 27. 1. 2016, ob 18. uri dr. Tadeja Rozman predstavila Portal jezikovnih virov (http://viri.trojina.si/) in drugo jezikovno infrastrukturo za slovenski jezik zavoda za uporabno slovenistiko Trojina. Predstavitev bo potekala v sejni sobi NUK (1. nadstropje). Organizatorji dogodka prijave sprejemajo na naslov HelenaAna.Drewry@nuk.uni-lj.si. Več o predavanju in spremljevalnih dogodkih si lahko preberete na povezavi http://www.nuk.uni-lj.si/nuk4.asp?id=411175173 .

Predavanje direktorja Inštituta za češki nacionalni korpus

V četrtek, 12. novembra 2015, je v Modri sobi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani potekalo predavanje Václava Cvrčka, direktorja Inštituta za češki nacionalni korpus Karlove univerze v Pragi, z naslovom Introducing Czech National Corpus. Predavanje sta organizirala Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (programska skupina P60215 “Slovenski jezik: bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave”) in Center za uporabno jezikoslovje zavoda Trojina.

——————————————–

Povzetek v angleščini

Introducing Czech National Corpus, Václav Cvrček

Czech National Corpus (CNC, see www.korpus.cz) is an academic project striving for continuous mapping of Czech language in all possible dimensions which was in 2011 acknowledged as a research infrastructure for empirical language-oriented research in social sciences and humanities. Since its foundation in 1994, the CNC has been systematically collecting, processing and providing access to large language corpora of Czech and other languages for contrastive research. In my talk I would like to introduce the CNC project – its current activities as well as its development outlook – with respect to following topics: data collection (current data coverage and plans for future), data processing (linguistic and structure annotation), tools and applications for corpus-based research developed within the CNC.

Delavnica WebAnno

V sodelovanju s slovensko raziskovalno infrastrukturo CLARIN.SI Slovensko društvo za jezikovne tehnologije v petek, 13. 11. 2015, prireja predavanje in delavnico iz označevanja korpusov z orodjemWebAnno (https://webanno.github.io/webanno/). WebAnno je eno najuniverzalnejših spletnih orodij za jezikoslovno in drugo označevanje korpusov, ki ga ni potrebno nameščati na svoj računalnik, omogoča projektno in oddaljeno delo, prav tako pa tudi ne zahteva programerskih znanj, zaradi česar je idealno za jezikoslovce, humaniste, družboslovce in študente.

Srečanje bo vodila Kaja Dobrovoljc (zavod Trojina), potekalo pa bo 13. 11. od 15. do 18. ure v predavalnici Mednarodne podiplomske šole IJS (Jamova 39). Udeležba na predavanju in delavnici je brezplačna, prijava poteka preko elektronske pošte (sdjt@ijs.si).

Program delavnice:

Petek, 13. 11. 2015
15:00 – 15:45 Predavanje
15:45 – 16:30 Demo
16:30 – 16:45 Kava
16:45 – 17:30 Vaje