Od 17.-20. maja 2016 je v Ljubljani potekala mednarodna delavnica COST akcije ENeL (European Network of e-Lexicography; evropska mreža za elektronsko leksikografija), ki sta jo organizirala Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani in Center za uporabno jezikoslovje pri zavodu Trojina. Delavnice se je udeležilo 38 udeležencev iz 10 različnih evropskih držav in 25 različnih ustanov. Program je vključeval predstavitve in samostojno delo. Udeleženci so se spoznali z vsemi koraki izdelave slovarja, od gradnje korpusa, izvajanj enostavnih in kompleksnih iskanj po korpusu, avtomatskega luščenja leksikalnih podatkov (npr. kolokacij, zgledov), pa do priprave slovarske baze in objave slovarja na spletu. Med delavnico so udeleženci izdelali manjše slovarje, ki so jih predstavili zadnji dan delavnice.

Več informacij o delavnici je na voljo na spletni strani mreže ENeL.