Center za uporabno jezikoslovje pri zavodu Trojina je član konzorcija CLARIN.SI, slovenske raziskovalne infrastrukture za jezikovne vire in tehnologije.