Člani CUJ so aktivni v mednarodnih mrežah, in sicer: