Mednarodna raziskava o rabi slovarjev

Danes se je pričela mednarodna raziskava o rabi slovarjev: http://cuj.trojina.si/projekti/mednarodna-raziskava-o-rabi-slovarjev/. Prijazno vabljeni k sodelovanju!

Portal jezikovnih virov predstavljen na CLARIN.eu

Februarja 2017 je bil na spletni strani CLARIN-a, evropske raziskovalne infrastrukture za jezikovne vire in tehnologije, predstavljen Portal jezikovnih virov (https://www.clarin.eu/showcase/portal-presentation-slovene-language-resources-and-tools). V ta namen smo pripravili angleški opis portala, ki je zdaj na voljo tudi na spletni strani Portala jezikovnih virov. Predstavitev Portala jezikovnih virov je pomembna za slovenske jezikovne vire in tehnologije, saj jih […]

Poletna šola JANES

Sodelavci Centra za uporabno jezikoslovje so sodelovali pri poletni šoli JANES 2016. Poletna šola JANES 2016 je potekala od 4. do 8. julija, vzporedno smo pripravili program za srednješolce in program za študente, v obeh skupinah je bilo po 25 udeležencev z vse Slovenije, 2 udeleženki sta se nam pridružili iz tujine (Trst in Dunaj). […]

Vabljeno predavanje dr. Iztoka Kosma na konferenci ASIALEX

Dr. Iztok Kosem je bil vabljeni govorec na mednarodni konferenci združenja ASIALEX, ki je potekala od 1.-3. junija v Manili na Filipinih. Dr. Kosem je predaval na temo “Innovative Approaches in Lexicography: Benefits for Under-Resourced Languages and Language Learning” (Inovativni leksikografski pristopi: koristi za jezike s slabšo jezikovno opremljenostjo in za poučevanje jezika”. Več informacij […]

Mednarodna delavnica v okviru COST akcije ENeL

Od 17.-20. maja 2016 je v Ljubljani potekala mednarodna delavnica COST akcije ENeL (European Network of e-Lexicography; evropska mreža za elektronsko leksikografija), ki sta jo organizirala Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani in Center za uporabno jezikoslovje pri zavodu Trojina. Več informacij o delavnici najdete na spletni strani mreže ENeL.

Predstavitev monografije Slovar sodobne slovenščine na Lingvističnem krožku

V ponedeljek, 18. aprila 2016, bo na Lingvističnem krožku Filozofske fakulteta v Ljubljani predavanje na temo Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve (predstavitev monografije). Predavali bodo: red. prof. dr. Vojko Gorjanc, Filozofska fakulteta UL, dr. Polona Gantar, Filozofska fakulteta UL, dr. Iztok Kosem, Filozofska fakulteta UL in Center za uporabno jezikoslovje pri zavodu Trojina, dr. […]

Srečanje akcije ENeL v Barceloni

31. marca in 1. aprila 2016 je v Barceloni potekalo srečanje COST akcije ENeL (Electronic Network of e-Lexicography). Srečanja sta se udeležila tudi dr. Špela Arhar Holdt (članica tretje delovne skupine) in dr. Iztok Kosem (podpredsednik akcije) s Centra za uporabno jezikoslovje. Dr. Špela Arhar Holdt je prvi dan srečanja, ki je bil posvečen tematiki […]

Predavanje o Portalu jezikovnih virov

14. marca 2016 je v ŠC Novo mesto potekalo predavanje o Portalu jezikovnih virov, ki ga je organiziralo Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine. Predavanje je bilo v prvi vrsti namenjeno članom društva, vabljeni pa so bili tudi drugi, ki jih zanimajo jezikovni priročniki in viri za slovenščino na spletu. Dr. Špela Arhar Holdt je […]

Štiridnevna leksikografska delavnica v Ljubljani

Od 17.-20. maja bo v Ljubljani potekala delavnica (Training School) v okviru Evropske mreže za elektronsko leksikografijo (ENeL). Tema delavnice: Orodja in metode za izdelavo inovativnih e-slovarjev. Delavnico organizirata Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani in Center za uporabno jezikoslovje zavoda Trojina. Več informacij (v angleščini) je na voljo na spletni strani mreže ENeL.

Spletna orodja za boljšo slovenščino

V okviru ciklusa predavanj Spletna orodja za boljšo slovenščino bo v sredo, 27. 1. 2016, ob 18. uri dr. Tadeja Rozman predstavila Portal jezikovnih virov (http://viri.trojina.si/) in drugo jezikovno infrastrukturo za slovenski jezik zavoda za uporabno slovenistiko Trojina. Predstavitev bo potekala v sejni sobi NUK (1. nadstropje). Organizatorji dogodka prijave sprejemajo na naslov HelenaAna.Drewry@nuk.uni-lj.si. Več o predavanju in spremljevalnih dogodkih si lahko […]

Predavanje direktorja Inštituta za češki nacionalni korpus

V četrtek, 12. novembra 2015, je v Modri sobi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani potekalo predavanje Václava Cvrčka, direktorja Inštituta za češki nacionalni korpus Karlove univerze v Pragi, z naslovom Introducing Czech National Corpus. Predavanje sta organizirala Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (programska skupina P60215 “Slovenski jezik: bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave”) in Center za […]

Delavnica WebAnno

V sodelovanju s slovensko raziskovalno infrastrukturo CLARIN.SI Slovensko društvo za jezikovne tehnologije v petek, 13. 11. 2015, prireja predavanje in delavnico iz označevanja korpusov z orodjemWebAnno (https://webanno.github.io/webanno/). WebAnno je eno najuniverzalnejših spletnih orodij za jezikoslovno in drugo označevanje korpusov, ki ga ni potrebno nameščati na svoj računalnik, omogoča projektno in oddaljeno delo, prav tako pa tudi ne zahteva programerskih znanj, zaradi česar je idealno za […]

Tabor Janes

Člani infrastrukturnega programa CUJ so sodelovali pri izvedbi poletnega jezikoslovnega tabora za srednješolce (tabor Janes) s temo Korpusi in korpusno jezikoslovje. Tabor je potekal od 24. do 28. avgusta 2015 na Filozofski fakulteti v Ljubljani, namenjen je bil dijakom 2. in 3. letnika gimnazije, vključeval pa je predavanja, vaje in delavnice na temo slovenščine na spletu in v novih medijih. Za […]