Predstavitev monografije Slovar sodobne slovenščine na Lingvističnem krožku

V ponedeljek, 18. aprila 2016, bo na Lingvističnem krožku Filozofske fakulteta v Ljubljani predavanje na temo Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve (predstavitev monografije). Predavali bodo: red. prof. dr. Vojko Gorjanc, Filozofska fakulteta UL, dr. Polona Gantar, Filozofska fakulteta UL, dr. Iztok Kosem, Filozofska fakulteta UL in Center za uporabno jezikoslovje pri zavodu Trojina, dr. Simon Krek, Institut Jožef Stefan in Center za jezikovne vire in tehnologije UL.