TRENUTNI PROJEKTI

ŠOLAR 2.0: NADGRADNJA KORPUSA ŠOLAR

Projekt nadgradnje korpusa Šolar je osredotočen na zbiranje novih besedil, ki bodo pripomogla k boljši uravnoteženosti korpusa, in izdelavi podrobne kategorizacije jezikovnih popravkov.

ZAKLJUČENI PROJEKTI

EVALVACIJA VMESNIKA BKSSJ

Analiza evalvacije, izvedene med uporabniki vmesnika Baze kolokacijskega slovarja slovenskega jezika.