V oktobru in novembru 2015 je potekala analiza evalvacije korpusa Gigafida. Korpus so evalvirali uporabniki tekom leta 2015, jeseni pa je potekala analiza in sinteza rezultatov in primerjava slednjih z rezultati prejšnje evalvacije (FidaPLUS). Rezultat je izčrpno poročilo o uporabniških navadah, mnenjih in željah za nadaljnji razvoj slovenskih referenčnih korpusov, ki bo objavljeno na strani projekta Nadgradnja korpusa Gigafida (spletna stran je trenutno v pripravi).

gigafida

Povezava na korpus:
http://www.gigafida.net.