V okviru projekta smo zasnovali in izvedli uporabniško evalvacijo vmesnika za Bazo kolokacijskega slovarja slovenskega jezika, ki je nakazala smer, v katero je treba vmesnik spremeniti, da bo uporabniško bolj intuitiven in prijazen.

Rezultate smo slovenski raziskovalni javnosti predstavili na konferenci Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika (29. 9.-1. 10. 2016, Filozofska fakulteta, Ljubljana) v prispevku Baza kolokacijskega slovarja slovenskega jezika (Simon Krek, Polona Gantar, Iztok Kosem, Vojko Gorjanc, Cyprian Laskowski).

Poleg tega smo rezultate predstavili tudi na Inštitutu za nemški jezik v Mannheimu v okviru vabljenega predavanja dr. Kosma. Naslov predavanja: (Semi-)automated lexicography in Slovenia and a collocations dictionary of Slovene and its database.