O RAZISKAVI

Maja 2017 odpiramo anketo, ki se posveča odnosu jezikovnih uporabnikov do splošnih enojezičnih slovarjev. Anketa sprašuje uporabnike, katere slovarje uporabljajo in v katerih situacijah, slovenski del ankete pa se še dodatno osredotoča na uporabniška pričakovanja do enojezičnih slovarjev, izkušnje z obstoječimi slovarji ter predloge za izboljšave. K sodelovanju so povabljeni tudi tisti, ki slovarjev ne uporabljajo, saj je identifikacija razlogov za neuporabo pomembno vodilo za nadaljnji razvoj slovarskih izdelkov. Novost študije v primerjavi s predhodnimi je, da se ciljno osredotoča na različne uporabniške skupine (pri rabi slovarjev v procesu izobraževanja, službenega dela in v prostem času), s čimer presegamo preteklo izhodišče, da obstajajo “splošni” uporabniki, za katere je mogoče uspešno zasnovati “splošne” jezikovne priročnike.

Raziskava je mednarodna: poteka v 29 državah oz. 26 jezikih, pri izvedbi pa sodeluje 58 raziskovalcev iz celotne Evrope. Okvir za izvedbo ponuja Evropska mreža za e-leksikografijo (ENeL), pobudnika raziskave pa sta Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani in Center za uporabno jezikoslovje zavoda Trojina. Že v monografiji Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve je bilo opozorjeno, da akutno primanjkuje empiričnih podatkov o navadah, potrebah in zmožnostih slovarskih uporabnikov, kakor tudi o samih jezikovnih težavah, ki govorce in govorke usmerijo k rabi slovarjev. Navedeni inštituciji sta se prvi v slovenskem prostoru odločili sistematično pridobivati manjkajoče podatke in rezultate uporabljati za razvoj k uporabnikom usmerjenih jezikovnih virov in priročnikov. Mednarodna anketa, ki je prva leksikografska uporabniška študija tovrstnega obsega, predstavlja dopolnitev in nadaljevanje dosedanjih raziskovalnih aktivnosti.

Do ankete dostopate s klikom na spodnji gumb. Prijazno vas prosimo za sodelovanje.

SODELAVCI

Ožja koordinacijska ekipa:

 • Iztok Kosem (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani; Center za uporabno jezikoslovje, zavod Trojina)
 • Carolin Müller-Spitzer (Institut for Deutche Sprache)
 • Robert Lew (Adam Mickiewicz University)
 • Sascha Wolfer (Institut für Deutsche Sprache)

_

Koordinatorji na ravni posamezne države:

 • Avstrija: Amelie Dom (Austrian Academy of Sciences)
 • Baskija: Antton Guruxhaga, Klara Ceberio, Elixabete Etxeberria (Elhuyar Foundation)
 • Belgija: Marie-Aude Lefer, Dirk Geeraerts (KU Leuven)
 • Češka: Michal Škrabal (The Institute of the Czech National Corpus (ICNC), Charles University)
 • Danska: Henrik Lorentzen, Lars Trap-Jensen (Society for Danish Language and Literature)
 • Estonija: Jelena Kallas, Kristina Koppel, Maria Tuulik (Institute of the Estonian Language)
 • Finska: Tarja Heinonen (Institute for the Languages of Finland)
 • Francija: Izabella Thomas (Centre de recherche en linguistique et traitement automatique des langues Lucien Tesnière)
 • Grčija: Stella Markantonatou, Voula Giouli (Institute for Language and Speech Processing, Athena Research Center)
 • Gruzija: Tinatin Margilitadze (Ivané Javakhishvili Tbilisi State University)
 • Hrvaška: Kristina Štrkalj Despot, Tomislav Stojanov, Nikola Ljubešić (Institute of Croatian Language and Linguistics)
 • Irska: Chris Mulhall (Waterford Institute of Technology)
 • Islandija: Halldora Jonsdottir, Thordis Ulfrarsdottir (The Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies)
 • Italija: Andrea Abel (EURAC, Bolzano), Martina Nied (Università degli Studi Roma Tre)
 • Izrael: Ilan Kernerman, Yifat Ben-Moshe (KDictionaries)
 • Latvija: Ilga Migla (Institute of Latvian Language, University of Latvia)
 • Madžarska: Dóra Pödör (Faculty of Humanities, Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary)
 • Makedonija: Lidija Tanturovska, Biljana Nikovska (Sts. Cyril and Methodius University, Institutе for Macedonian Language “Krste Misirkov”)
 • Nemčija: Maria Ribeiro Silveira (Institut für Deutsche Sprache)
 • Nizozemska: Carole Tiberius(Dutch Language Institute)
 • Norveška: Oddrun Gronvik, Marit Hovdenak, Sturla Berg-Olsen, Christian-Emil Smith Ore (University of Oslo)
 • Poljska: Monika Biesaga (Instytut Języka Polskiego PAN)
 • Portugalska: João Paulo Silvestre (King’s College London), Tanara Zingano Kuhn (CELGA-ILTEC – Centre for Studies of General and Applied Linguistics; CAPES-Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel, Brazil)
 • Romunija: Elena Tamba, Marius-Radu Clim, Gabriela Haja, Madalin-Ionel Patrascu (Romanian Academy)
 • Slovenija: Špela Arhar Holdt (CJVT, Univerza v Ljubljani; Center za uporabno jezikoslovje, zavod Trojina)
 • Srbija: Toma Tasovac, Snežana Petrović (Serbian Language Institute SASA)
 • Španija: María José Domínguez Vázquez (Universidade de Santiago de Compostela), Carlos Valcarcel Riveiro (Universidade de Vigo)
 • Švedska: Elena Volodina, Ildiko Pilan (Gothenburg University)
 • Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske: Hilary Nesi (Coventry University)

Druge države:

 • Brazilija: Tanara Zingano Kuhn (CELGA-ILTEC – Centre for Studies of General and Applied Linguistics; CAPES-Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel, Brazil)
PUBLIKACIJE
 • ARHAR HOLDT, Špela, ČIBEJ, Jaka, ZWITTER VITEZ, Ana. Value of language-related questions and comments in digital media for lexicographical user research. International journal of lexicography, ISSN 1477-4577. [Spletna izd.], 20. 4. 2016, 24 str., doi: 10.1093/ijl/ecw017.
 • ARHAR HOLDT, Špela, ČIBEJ, Jaka, ZWITTER VITEZ, Ana, GANTAR, Polona, GORJANC, Vojko. Identifying dictionary needs of language users by analysing user-generated content in digital media. V: The European Dictionary portal : challenges and chances of facing heterogeneity. Barcelona: [S. n.], 2016. http://www.elexicography. eu/wp-content/uploads/2016/03/Holdt_Identifying-dictionary-needs-of-language-users-by-analysing-user-generated-content-in-digital-media_2. pdf.
 • ARHAR HOLDT, Špela, KOSEM, Iztok, GANTAR, Polona, XVII EURALEX International Congress, 6-10 September, 2016, Tbilisi. Dictionary user typology : the Slovenian case. V: MARGALITADZE, Tinatin (ur.), MELADZE, George (ur.). Lexicography and linguistic diversity : proceedings of the XVII EURALEX International Congress, 6-10 September, 2016. Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, cop. 2016, str. 179-187, ilustr. http://euralex2016.tsu.ge/publication2016.pdf.
 • ARHAR HOLDT, Špela, KOSEM, Iztok, GANTAR, Polona. Dictionary user typology : the Slovenian case. V: Lexicography and linguistic diversity : book of abstracts. Tbilisi: Lexicographic Centre, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 2016, str. 30.
 • ARHAR HOLDT, Špela. Uporabniške raziskave za potrebe slovenskega slovaropisja : prvi koraki. V: GORJANC, Vojko (ur.), et al. Slovar sodobne slovenščine : problemi in rešitve, (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 136-148.
 • ARHAR HOLDT, Špela, ČIBEJ, Jaka, ZWITTER VITEZ, Ana. S pomočjo uporabniških jezikovnih vprašanj in mnenj do boljšega slovarja. V: GORJANC, Vojko (ur.), et al. Slovar sodobne slovenščine : problemi in rešitve, (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 196-214.
 • ROZMAN, Tadeja. Upoštevanje ciljnih uporabnikov pri izdelavi enojezičnega slovarja za tujce. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], maj-avg. 2004, letn. 49, št. 3/4, str. [63]-75. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-J53E16B1/
 • ROZMAN, Tadeja, KOSEM, Iztok, PIRIH SVETINA, Nataša, FERBEŽAR, Ina. Dictionaries and learning Slovene. V: GORJANC, Vojko (ur.), et al. Dictionary of modern Slovene : problems and solutions, (Book series Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). 1st ed., e-ed. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2017, str. 64-81. http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Knjige/e-books/dictionary_of_modern_slo.pdf.
 • ROZMAN, Tadeja, KOSEM, Iztok, PIRIH SVETINA, Nataša, FERBEŽAR, Ina. Slovarji in učenje slovenščine. V: GORJANC, Vojko (ur.), et al. Slovar sodobne slovenščine : problemi in rešitve, (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 150-167.