Center za uporabno jezikoslovje skrbi za vzdrževanje in nadgradnjo številnih virov in orodij za slovenski jezik, nudi pa tudi podporo raziskovalcem pri njihovi uporabi.

 • Portal jezikovnih virov

  Portal na enostaven in uporabniku prijazen način predstavlja spletne jezikovne priročnike, vire in orodja za slovenščino.

 • Konkordančnik korpusa Lektor

  Korpus Lektor je obširna zbirka lektoriranih avtorskih besedil in prevodov, ki je namenjena vsem, ki jih zanima proces lektoriranja. Konkordančnik omogoča iskanje po 50 kategorijah lektorskih popravkov.

 • Igra besed

  Igra besed je jezikovno didaktična igra, v kateri se preizkusite v poznavanju besednih zvez, sestavljenih iz pridevnika in samostalnika. Računalnik ponudi začetek ali konec besedne zveze, igralec pa mora uganiti besede, ki se najpogosteje pojavljajo na manjkajoči poziciji. Vpisane besede so točkovane glede na mesto na seznamu pogostosti, ki temelji na pojavitvah besednih zvez v milijardnem korpusu Gigafida.

 • 5 slovenskih pravopisov (1899-1962)

  Spletna stran 5 slovenskih pravopisov je nastala v okviru projekta Digitalizacija slovenskih pravopisov, ki ga je leta 2012 sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v okviru javnega razpisa JPR-UPRS-2012 (projekti, ki so namenjeni predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika). Nekateri digitalizirani pravopisi so bili tudi vključeni v Portal slovenskih slovnic in pravopisov Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.